Hot Offers Special Rates Just in PipRebate

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana súkromia klientov PIPREBATE a návštevníkov webových stránok a ochrana ich osobných a finančných informácií je jednou z našich najvyšších priorít.

 

Zozbieranie osobných údajov

PipRebate zhromažďuje osobné údaje, napríklad vašu e-mailovú adresu, krstné meno, priezvisko, domácu alebo pracovnú adresu alebo telefónne číslo. PipRebate tiež zhromažďuje anonymné demografické informácie, ktoré nie sú jedinečné pre vás, ako je PSČ, vek, pohlavie, preferencie, záujmy a obľúbené položky.

PipRebate nezodpovedá o vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo iný obsah webových stránok mimo portálu PipRebate a PipRebate family (1ForexForum.com, 1ForexBonus.com, 1ForexBrokers.com).

 

Použitie vašich osobných údajov

PipRebate zhromažďuje a používa vaše osobné informácie na prevádzkovanie webovej stránky spoločnosti PipRebate a poskytuje vám vysokú kvalitu služieb, ktoré ste požadovali. PipRebate tiež používa vaše osobné údaje aby ste Vás informovali o iných produktoch a službách dostupných z PipRebate a jeho pridružených spoločností. PipRebate vás môže tiež kontaktovať prostredníctvom prieskumov na vykonanie prieskumu o vašom názore na súčasné služby alebo potenciálnych nových služieb, ktoré môžu byť ponúkané.

Spoločnosť PipRebate nepredáva, neudeleňuje, neposkytuje, neprenajíma ani iným spôsobom nezverejní vaše osobné údaje tretím stranám z akéhokoľvek dôvodu.

 

Použitie cookies

Web PipRebate používa cookies, ktoré vám pomôžu prispôsobiť vaše on-line zážitky. Cookie je malý textový súbor odoslaný z webového servera do počítača. Súbory cookie sa nedajú použiť na spustenie programov ani na prenos vírusov do počítača. Súbory cookie sú jedinečne priradené a môžu ich čítať iba webový server v doméne, ktorá vám súbor cookie vydala.

Súbory cookie používané spoločnosťou PipRebate neobsahujú žiadne osobné informácie ani obsahujú informácie o účte alebo hesle. Umožňujú iba stránke PipRebate rozpoznať, že žiadosť o stránku pochádza od osoby, ktorá sa už prihlásila.

Máte možnosť prijímať alebo odmietať súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenie prehliadača, aby ste odmietli cookies, ak chcete. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookie, nebudete mať možnosť plne využívať interaktívne funkcie služieb PipRebate alebo navštívených webových stránok.

 

Bezpečnostné technológie vašich osobných informácií

PipRebate používa technológiu šifrovania Secure Socket Layer (SSL), aby ochránila určité informácie, ktoré jej poskytli jej klienti. Táto technológia chráni Klienta pred tým, aby jeho informácie boli zachytené inou osobou, než je PipRebate počas jeho prenosu. PipRebate tvrdo pracuje na tom, aby zabezpečil, že jeho webové servery (lokality) sú bezpečné a že spĺňajú priemyselné štandardy. PipRebate tiež používa iné bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally, autentifikačné systémy (napr. Heslá a osobné identifikačné čísla) a mechanizmy kontroly prístupu na kontrolu neoprávneného prístupu k systémom a dátam.

 

Zmeny tohto vyhlásenia

Spoločnosť PipRebate príležitostne aktualizuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby odrážalo spätnú väzbu od spoločnosti a zákazníkov. Spoločnosť PipRebate vás vyzýva, aby ste pravidelne prehodnocovali toto vyhlásenie, aby ste boli informovaní o tom, ako spoločnosť PipRebate chráni vaše informácie.