Hot Offers Special Rates Just in PipRebate

Условия за ползване

Условия за ползване

AGREEMENT МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ И КОМПАНИЯ ООД PIPREBATE

Web сайтът PipRebate е съставен от различни Web страници, поддържани от PipRebate Ltd Company. Web сайтът PipRebate се предлага при условие за приемането ви без промяна на условията, изискванията и забележките, съдържащи се тук. Вашето използване на Сайта представлява съгласие PipRebate Web за всички термини като, изискванията и забележките.

 

MODIFICATION НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

PipRebate си запазва правото да променя условията, изискванията и забележките, съгласно уебсайта на PipRebate която се предлага, включително, но не ограничени само с таксите, свързани с използването на Web сайта PipRebate.

 

PROMOTIONS и бонуси

Промоции и бонуси, предлагани от PipRebate чрез трета страна, са отговорност на третото лице. PipRebate няма да бъдат подведени под отговорност за трета страна не успее да достави, или предоставяне на недостатъчно, за бонус или промоционални оферти.

 

висока инвестиционен риск

Валутна търговия на марджин носи висока степен на риск и може да не е подходящ за всички инвеститори. Високото ниво на ливъридж може да работи срещу вас, както и за вас. Преди да реши да търгуват чуждестранна валута, трябва внимателно да разгледаме Вашите инвестиционни цели, ниво на опит, и риск-апетита. Съществува възможност да понесете загуба на някои или всички от първоначалната инвестиция и следователно shouldnt инвестирате пари, които "не може да си позволи да загуби. Вие трябва да бъдете наясно с всички рискове, свързани с търговията с чуждестранна валута, и да се потърси съвет от независим финансов съветник, ако имате някакви съмнения.

 

ACCURACY НА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието на този сайт е предмет на промяна по всяко време без предупреждение и е снабден с единствената цел да се подпомогне търговците да вземат самостоятелни решения. PipRebate собственици, оператори, и филиали са предприели разумни мерки за осигуряване на точността на информацията на интернет страницата, обаче, не гарантира точността му, и няма да приемат отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат пряко или косвено от съдържанието или неспособността си да влезете в сайта, за всяко забавяне или невъзможност на преносното или получаването на всяко нареждане или уведомления изпратени чрез този сайт.

 

DISTRIBUTION

PipRebate сайт не е предназначен за разпространение, или да използвате по всяко лице във всяка страна или условия, когато такова разпределение би било в противоречие с местното законодателство или регламент. Нито една от услугите или инвестиции, посочени в този сайт са на разположение на лицата, които пребивават във всяка страна Когато предоставянето на услуги като инвестиции ще бъде или Противно на местния закон или подзаконов акт. Това е отговорност на посетителите на този сайт, за да се запознаят с условията на и се подчини на закон или подзаконов нормативен акт да Местно на които са подложени.

 

води страници на трети страни

Сайтът PipRebate може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Свързаните сайтове не са под контрола на PipRebate и PipRebate не носи отговорност за съдържанието на който и да е от тези свързани сайтове, без ограничение всяка връзка Включително, съдържаща се в свързания сайт, или каквито и да било промени или актуализации в свързания сайт. PipRebate не е отговорен за Интернет предавания или някаква друга форма на разпространение, получена от някой свързан сайт. PipRebate ви предлага тези връзки само за удобство, и включването на някоя връзка не означава обвързването на PipRebate на сайта или някаква връзка с неговите оператори.

 

NO НЕЗАКОННО ИЛИ ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ

Като условие за вашето ползване на Web сайта PipRebate, вие гарантирате на PipRebate, че няма да използвате уеб сайта PipRebate за цел, която е незаконна или забранена от тези условия, изисквания и забележки. Може да не използвате уеб сайта PipRebate по начин, който може да повреди, забрани, претовари или навреди на Web сайта или да се намесва PipRebate други страни с ползване и притежаване на Web сайта PipRebate. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите материали или информация по всяко умишлено не предоставя средства или е предвидено през PipRebate уеб сайтове.

 

ПЛАВАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

PipRebate плати всички клиенти според изброените понастоящем цени или договорени курсове. Всички потребителски котировки / оферти трябва да бъдат одобрени в писмен вид. Възможно е да възникнат определени ситуации, които биха предотвратили плащанията, т.е. ако брокерът откаже да плати или ако дадено лице е предоставило невярна информация за плащането. Собствениците, операторите и филиалите на PipRebate не носят отговорност или задължение при каквито и да било обстоятелства да издават клиентски плащания по каквато и да е причина и всички плащания се издават по наше усмотрение. Ако по всяко време PipRebate не успее да събере средства от всеки брокер (и) или от договорени фирми / дружества, PipRebate си запазва правото да не плаща на клиенти. PipRebate не може да бъде задължен на никой клиент или друга страна по каквато и да е причина, независимо дали PipRebate е получил обезщетение въз основа на действия или споразумения, изпълнени от клиента. Клиентът се съгласява да държи собственици, оператори и филиали на PipRebate безвредни от всички искове, искания, производства, дела и действия и всички задължения, загуби и разходи, свързани с плащанията на PipRebate или липсата им, включително плащанията, извършени въз основа на инструкциите и профила на клиента настройки.

 

Добрежните фактори, свързани с плащанията

Определени разумни такси могат да бъдат направени от клиенти в резултат на плащания. Таксите за Skrill, таксите за WebMoney, таксите PerfectMoney, таксите на Neteller, таксите Paypal, таксите Payza и други подобни разходи и трудът, свързан с тези услуги, могат да бъдат таксувани по сметката на клиентите и приспаднати от сумата на плащането.

 

ПР И АВТОНОМИЯ НА БРОКЕР

Брокерите и PipRebate са отделни стопански субекти и не са свързани по никакъв начин. Брокърът ще изпълнява сделки само за вас и брокерът ще се занимава само с основание за изпълнение и не предоставя или няма задължение да предоставя "най-добро изпълнение" или каквито и да било общи или лични финансови съвети по същество на всяка сделка; Документите за транзакция на брокера не представляват препоръка или мнение, че брокерите са подходящи за Вас.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ / ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОСТЪПА

PipRebate си запазва правото, по свое усмотрение, да прекрати достъпа до уеб сайта на PipRebate и свързаните с него услуги или части от него по всяко време без предизвестие. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В максималната степен, разрешена от закона, това споразумение се урежда от законите на Сейшелските острови. И с настоящото се съгласявате с изключителната юрисдикция и място на съдилищата в Сейшелските острови. Във всички спорове, произтичащи от или свързани с използването на уеб сайта на PipRebate. Използването на уеб сайта на PipRebate не е разрешено във всяка юрисдикция, която не изпълнява всички разпоредби на настоящите Общи условия, включително, без ограничение, този параграф. Вие се съгласявате, че между Вас и PipRebate не възниква никакво съвместно предприятие, партньорство, заетост или агентско взаимоотношение в резултат на това споразумение или използването на уеб сайта на PipRebate. Изпълнението на това споразумение от страна на PipRebate е предмет на съществуващи закони и правни процедури и нищо, съдържащо се в това споразумение, не изключва правото на PipRebate да спазва правителствените, съдебните и правоприлагащи искания или изисквания, свързани с използването на PipRebate Web Сайт или информация, предоставена или събрана от PipRebate по отношение на такова използване. Ако някоя част от настоящото споразумение бъде определена като невалидна или неприложима съгласно приложимото право, включително, но не само ограниченията за отказ от гаранция и отговорност, посочени по-горе, тогава невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за заменена с валидна и приложима разпоредба Който най-тясно съответства на намерението на първоначалната разпоредба, а останалата част от споразумението продължава да бъде в сила. Освен ако не е упоменато друго в настоящото споразумение, това споразумение представлява цялостното споразумение между потребителя и PipRebate по отношение на уеб сайта на PipRebate и замества всички предишни или едновременни комуникации и предложения, независимо дали електронни, устни или писмени, между потребителя и PipRebate по отношение на PipRebate уеб сайт. Печатна версия на това споразумение и на всяко известие, предоставено в електронна форма, са допустими в съдебни или административни производства въз основа или свързани с настоящото споразумение в същата степен и при същите условия като другите бизнес документи и записи, първоначално генерирани и поддържани в Отпечатана форма. Изричното желание на страните е, че това споразумение и всички свързани с него документи ще бъдат изготвени на английски език.